Oferta kancelarii - porady prawne, windykacja, odszkodowania

Kancelaria prawna wykonuje obsługę prawną przedsiębiorców, osób prawnych i klientów indywidualnych. W zależności od potrzeb Klientów obsługa świadczona jest doraźnie oraz w ramach stałej obsługi prawnej. Usługi Kancelarii świadczone są zarówno w siedzibie Kancelarii w Bielsku-Białej, w Rabce-Zdroju, u Klienta, jak i drogą elektroniczną bez konieczności odbywania bezpośrednich spotkań.

 

Oferta dla firm i przedsiębiorców

Oferta skierowana do firm i przedsiębiorców obejmuje przede wszystkim:

 • kompleksową obsługę złożonych projektów biznesowych, obejmującą doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
 • due diligence i analizy prywatyzacyjne,
 • bieżące doradztwo i konsultacje prawne adwokata z naszej kancelarii,
 • wydawanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie, opracowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych oraz dotyczących zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym m.in. coroczne składanie sprawozdań finansowych,
 • kompleksową obsługę spółek osobowych i kapitałowych, obejmującą zakładanie spółek, przekształcanie spółek i likwidację sółek, jak i przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji, podwyższanie i obniżanie kapitału,
 • obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni,
 • obronę przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe przed roszczeniami pseudo stowarzyszeń konsumenckich
 • pomoc w ustaleniu najkorzystniejszej formy prawnej przyszłej działalności gospodarczej,
 • obsługę z zakresu prawa pracy obejmującą konstruowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, dokumentów dotyczących ustania stosunku pracy, reprezentowanie pracodawców przed sądami w sprawach pracowniczych,
 • sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych,
 • zastępstwo w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi,
 • zabezpieczanie i windykacja należności.

 

Oferta dla klientów indywidualnych

Oferta skierowana do klientów indywidualnych obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • pomoc prawna w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, z zakresu prawa rzeczowego wraz z czynnościami związanymi z wpisami do ksiąg wieczystych,
 • pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa pracy i sprawach wynikających ze stosunków zarobkowych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło),
 • zastępstwo w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym także dla osób niekorzystających z zastępstwa procesowego.

 

Substytucja / zastępstwo w Bielsku-Białej i okolicach

Kancelaria kieruje swą ofertę także do profesjonalnych pełnomocników spoza Bielska-Białej. Oferujemy profesjonalne dalsze zastępstwa/substytucje przede wszystkim w Sądach w Bielsku-Białej, ale także w innych okolicznych Sądach tj. w Żywcu, Cieszynie, Pszczynie, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Oświęcimiu, Chrzanowie,Tychach, Katowicach i Dąbrowie Górniczej. więcej o ofercie substytucja / zastępstwo »

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i wspólnicy prowadzi także:

 • sprawy  o odszkodowania za szkody komunikacyjne,
 • sprawy z zakresu prawa transportowego, w tym także z uwzględnieniem postanowień konwencji CMR,
 • windykację należności,
 • sprawy spadkowe.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalane jest indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od rodzaju obsługi prawnej (stała lub doraźna) oraz rodzaju sprawy.
Kancelaria stosuje system wynagradzania:

 • ryczałtowego - wynagrodzenie określone jest stałą stawką ustaloną z Klientem dla spraw, w których można oszacować nakład pracy i czas niezbędny dla pełnej obsługi prawnej
 • godzinowego - wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu poświęconego na wykonanie danego zlecenia i stanowi iloczyn ilości godzin oraz stawki godzinowej uprzednio uzgodnionej z Klientem
 • mieszanego - w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, jak i rodzaju zleconych spraw, Kancelaria przewiduje także mieszane systemy wynagradzania.

 

W przypadku spraw skomplikowanych lub o znacznej wartości przedmiotu sporu elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy (success fee), której wysokość i sposób obliczenia uzgadniany jest z Klientem.

 

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych ustalane jest z Klientem przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz w oparciu o minimalne stawki opłat za czynności radców prawnych określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

 

Biura naszej Kancelarii Prawnej znajdują się w Bielsku-Białej oraz Rabce-Zdroju, ale porady prawne mogą być udzielane na obszarze całego województwa śląskiego oraz małopolskiego. Prawnik z naszej Kancelarii pomoże w spornych kwestiach, udzieli porad prawnych, będzie reprezentował Państwa interesy w sądzie. Niewątpliwie wiedza i doświadczenie prawników Kancelarii KPG Prawo pomoże w sprawach o odszkodowania, także odszkodowania komunikacyjne.