Robert Palarczyk - licencjonowany księgowy, doradca gospodarczy

Robert Palarczyk - licencjonowany księgowy, doradca gospodarczy - Absolwent Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów na kierunkach: Prawo Administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 1999 r. zarządza spółką (pierwotnie jako wspólnik zarządzający w spółce cywilnej, obecnie jako prezes zarządu spółki  z o.o.) prowadzącą biuro rachunkowe. Od 2007 jest wspólnikiem zarządzającym, komandytariuszem i prokurentem w Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa.

 

Kontakt mailowy: robert.palarczyk@kpg.net.pl