Janusz Łukaszka - prawnik, licencjonowany księgowy

Janusz Łukaszka - prawnik, licencjonowany księgowy - absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe Podatki w Zarządzaniu Firmą oraz Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Długoletni pracownik Urzędu Skarbowego na stanowisku m.in. kierownika referatu podatku dochodowego od osób prawnych i funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na stanowisku kierownika działu kontroli podatkowej. Posiada certyfikat wydany przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Wspólnik założyciel Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa.

 

Kontakt mailowy: janusz.lukaszka@kpg.net.pl