Adam Rakszawski - radca prawny, prawnik

Adam Rakszawski - radca prawny, prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i w roku 2001 uzyskał wpis na listę radców prawnych. Od 2001 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, a od 2007 roku jako komplementariusz jest współzałożycielem Kancelarii Prawa Gospodarczego Adam Rakszawski i Wspólnicy Spółka komandytowa w Bielsku-Białej. Pełniąc funkcje zarówno członka zarządu, prokurenta oraz członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego oraz spółdzielni mieszkaniowej zdobył doświadczenie menadżerskie i biznesowe. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

 

Kontakt mailowy: adam.rakszawski@kpg.net.pl